Festes

                                                                    Nadal                              
El dia 22 de desembre va ser l'ùltim dia d'escola d'aquest primer trimestre. Per celebrar-ho vam fer una diada festiva. En primer lloc vam veure una petita pel.lícula del Nadal, després vam esmorzar coca amb xocolata el hall de l'escola. A continuació vam anar al Casal allí cada classe va canat una cançó i recitar un poema. Nosaltres la cançó que vam canat va ser Dimoni Banyut i el poema que vam recitar va ser Ara ve Nadal. A continuació vam cagar el tió.
Per jugar una estona:

Per saber-ne més:

http://www.edu365.cat/celebracions/

Carnestoltes

Vella Quaresma
<br /> <a title="vella.gif" href="<a href="<a href="http://racotic.blogspot.com/2012/02/en-carnestoltes-i-la-vella-quaresma-en.html" target="_blank">http://racotic.blogspot.<WBR>com/2012/02/en-carnestoltes-i-<WBR>la-vella-quaresma-en.html</a>" target="_blank"><a href="http://racotic.blogspot" target="_blank">http://<WBR>racotic.blogspot</a>.<WBR>com/<WBR>2012/02/en-carnestoltes-i-<<WBR>WBR>la-vella-quaresma-en.html<<WBR>/a>" target="_blank"><img src="<a href="<a href="http://dl.dropbox.com/u/1806420/vella%20quaresma/vella.gif" target="_blank">http://dl.dropbox.com/u/<WBR>1806420/vella%20quaresma/<WBR>vella.gif</a>" target="_blank"><a href="http://dl.dropbox.com/u/" target="_blank">http://dl.<WBR>dropbox.com/u/</a><WBR>1806420/<WBR>vella%20quaresma/<WBR>vella.<WBR>gif</a>" alt="vella.gif" width="180" height="222" /></a><br />